M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2010. december 14. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt: 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

Tervezett napirend:

1./ Horváth Miklós eskütétele

2./ Szervezeti kérdések megtárgyalása ( Humánpolitikai bizottság tagjának megválasztása, Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság megalakulása, Pannonhalma Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Nonprofit Közhasznú Kft. felügyelő bizottsági tag megválasztása)

Előadó: Bagó Ferenc polgármester

3./ Rendeletalkotások

3.1./ Építmény adóról szóló rendelet megtárgyalása

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés   
Melléklet

3.2./ Helyi iparűzési adóról szóló17/2003. (XII.17.) rendelet módosítása

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

Melléklet

3.3./ Az Önkormányzat illetékességi területén érvényes ivóvíz és csatornadíjakról szóló 11/2000. (XII. 15.) rendelet módosítása

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

Melléklet

3.4./ Az Önkormányzat közművelődési feladatainak és a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról szóló 5/2001. (IV.25.) rendelet módosítása

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

Melléklet

3.5./ Az Önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 24/2006. (XI.29.) rendelet megtárgyalása

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

4./ Horgász Vikend Kft. rendezési terv módosítási kérelme

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

Melléklet

5./ Kazinczy Ferenc Művelődési Ház igazgatójának 2010. évi szakmai beszámolója, és 2011. évi munkaterve

Előadó: Horváth Roland

Beszámoló

6./ Kazinczy Ferenc Művelődési Ház Szervezeti és Működési Szabályzatának megalkotása

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

Melléklet

7./ Pannonhalma -Sokoró térségfejlesztési Önkormányzati társulás megszüntetésével kapcsolatos előterjesztés megtárgyalása

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

Melléklet

8./ Kovács Erika kérelme

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

Zárt ülés keretében:

9./ Szociális Bizottság elnökének beszámolója

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2010. december 10.

Bagó Ferenc s.k.
polgármester