MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14. (szerda) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem

Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ A Városrehabilitációs projekt közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívásának ismertetése és megvitatása
Előadó: Jezsó György közbeszerzési szakértő

2./ Az Önkormányzat vagyonáról és a vagyonával való rendelkezéséről szóló 12/1996.(X.30.) rendelet módosítása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

3./ A közterület használatáról szóló 10/1999.(IX.01.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 

4./ Az IMI-COOP Kft. 2012. évi nyersanyagnorma emelés iránti kérelme és ennek keretében az alábbi rendeletek módosítása:
- A térítési díjak megállapításáról szóló 12/2011.(V.04.) rendelet módosítása
- A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2009.(II.25.) sz. önkormányzati rendelet módosítása
- A szociális alapellátások igénybevételének általános szabályairól szóló 11/2011.(V.04.) rendelet módosítása

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

5./ Kazinczy Ferenc Művelődési Ház intézményvezetői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

Zárt ülés keretében:

6./ A Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2011. december 05.


polgármester