MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. Február 01. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem
Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

Tájékoztató a két ülés között fontosabb eseményekről
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, dr. Szabó György aljegyző

Tervezett napirend: 

1./ Rendeletalkotások
1./1. Az önkormányzat 2010. évi költségvetését megállapító 5/2010(III.03) rendelet módosítása

Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Melléklet

1./2. Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének első fordulós tárgyalása
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet
Melléklet

1./3. Az önkormányzat illetékességi területén érvényes ivóvíz és csatornadíjakról szóló 11/2000(XII.15.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 
Előterjesztés
Melléklet

1./4. A helyi iparűzési adóról szóló 18/1999.(XII.14.) rendelet módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző 
Előterjesztés melléklettel

2./ Pannonhalma Kistérségi Járóbeteg Szakellátó Központ Nonprofit Közhasznú Kft. üzemeltetésével kapcsolatos kérdések, ügyvezetői beszámoló, tájékoztatás
Előadó: dr. Török Péter ügyvezető

3./ Termál projekt állásáról tájékoztatás, álláspont kialakítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés

4./ Önkormányzati honlap karbantartására vonatkozó személyi javaslat
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés

5./ Balatonszárszói tábor vételi ajánlatának megtárgyalása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés
Melléklet

6./ Pénzügyi és Településfejlesztési bizottság külsős tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Horváth Benedek elnök

7./Humán Területek Bizottságának külsős tagjának megválasztása
Előadó: Orbán Péter elnök

8./ Tájékoztatás a jegyzői pályázattal kapcsolatban
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

9./ Javaslat a Pannonhalmi Közszolgáltató Kft. létrehozására
Előadó: dr. Szabó György aljegyző
Előterjesztés

Zárt ülés keretében:

10./ Szociális Bizottság elnökének beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

11./ Kazinczy Ferenc Művelődési Ház alkalmazottjának besorolásával kapcsolatos javaslat
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

12./ Kitüntetési javaslat
Előadó: dr. Szabó György aljegyző


Pannonhalma, 2011. január 27.