MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. november 29. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyaló terem
Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Tervezett napirend:

1./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 4/2011.(III.02.) rendelet módosítása 
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

3./ 2012. évi költségvetési koncepció ismertetése
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

4./ A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI Pedagógiai Programjának ismertetése
Előadó: Koziczné Kele Ildikó igazgató

5./ Az első lakáshoz jutók támogatására benyújtott kérelmek elbírálása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző
Kapcsolódó anyagok:
előterjesztés
kérelmek

6./ A Közmeghallgatás időpontjának és témakörének meghatározása
Előadó: Bagó Ferenc polgármester

7./ Szent Márton Cukorbeteg Egyesület támogatás iránti kérelme
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

8./ Az esetlegesen értékesítésre kerülő Önkormányzati tulajdonú ingatlanokról készült ingatlan forgalmi értékbecslések megvitatása
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző 

9./ A 738. hrsz-ú ingatlanról készült ingatlanforgalmi értékbecslés ismertetése. Közös álláspont kialakítása a benyújtott kártalanítási igénnyel kapcsolatosan
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

10./ A Petőfi u. 9. szám alatti Önkormányzati bérlakásokkal kapcsolatos tájékoztatás 
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Zárt ülés keretében:

11./ A Szociális Bizottság beszámolója
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2011. november 21.


polgármester