2013. január 29.                
 
 

1/2013 (I.29)        

Napirendi pontok elfogadása, változtatása
  
2/2013.(I.29.)

Két ülés közötti események, átruházott 
hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű
határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
  
3/2013.(I.29.)
A MOD Számítástechnikai Kft. Pannonhalma
Város Polgármesteri Hivatal rendszerüzemeltetésére
vonatkozó ajánlat elfogadása és a Pannon-Net
Kft-vel fennálló szerződés megszüntetése 
  
4/2013.(I.29.)        
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésére 
vonatkozó javaslat elfogadása, és a Hivatal 
létszámkeretének megállapítása
  
5/2013.(I.29.)
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésére 
vonatkozó I. fordulós előterjesztés elfogadása
  
6/2013.(I.29.)
Pannonhalma Város Önkormányzatának 
képviselő-testülete és a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ szerződése
  
7/2013.(I.29.) A Zalka Máté utca nevének megváltoztatása   
8/2013.(I.29.)
A Pannonhalmi Járási Hivatal keretében 
az Önkormányzat Hivatalában működő 
Okmányirodára vonatkozó helyiség-használati
szerződés jóváhagyása 
  
9/2013.(I.29.)
A Kazinczy Ferenc Művelődési Ház 2013. évi programjának elfogadása
  
10/2013.(I.29.)     
A képviselő-testület a Szent Jakab Baráti Kör 
közhasznú egyesület kérelmének helyt ad
  
11/2013.(I.29.)  Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása    
12/2013.(I.29.) 
 
Balogh Tamás ingatlanvásárlási kérelme (Szabadság tér 18. üzlethelyiség)   
13/2013.(I.29.)
 
2013. évben a testület "Pannonhalma Díszpolgára", valamint "Pannonhalmáért" kitüntető címet nem kíván adományozni   

2013. február 7.        
 
   
14/2013.(II.07.) Napirendi pontok elfogadása    

15/2013.(II.07.) 

Németh Tamás megbízása
  

16/2013.(II.07.)

Szent Márton Járóbeteg Központ fenntartása változatlan marad
  
17/2013.(II.07.) Pannonhalma, Petőfi u. 24. (738 hrsz.) ingatlan vételár ajánlata   
18/2013.(II.07.) Pannonhalma Sportegyesület támogatási előleg kérelme   

2013. február 26.                                             
   
19/2013.(II.26.)   Napirendi pontok elfogadása   
20/2013.(II.26.) Két ülés közötti események, átruházott  hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása   
21/2013.(II.26.) 3 évre szóló középtávú terv elfogadása   
22/2013.(II.26.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás új képviselő: Varga Gábor   
23/2013.(II.26.) Óvoda alapító okiratának módosítása   
24/2013.(II.26.) Iskola felújításával kapcsolatos beszámoló elfogadása   
25/2013.(II.26.) Németh Tamás megbízása határozatlan időre   
26/2013.(II.26.) Iskolafelújítás projekttel kapcsolatos HHP Contact Kft. megkérése kimutatás készítésére   
27/2013.(II.26.) Iskola alapító okiratának módisítása   
28/2013.(II.26.) Tűzoltó Egyesület kérelme   
29/2013.(II.26.) Szent Márton Cukorbeteg egyesület kérelme   
30/2013.(II.26.) Szent Márton borrend kérelme     
31/2013.(II.26.) Vízmegtakarítás céljából berendezés rendelésének jóváhagyása   
32/2013.(II.26.) Törvényességi észrevétel építményadóval kapcsolatban   
33/2013.(II.27.) A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása   


2013. március 11.
 
   
34/2013.(III.11.) Napirendi pontok elfogadása   

35/2013.(III.11.)
 
Testületi ülés zárttá tétele   

36/2013.(III.11.)
 
Pannonhalma Városközpont kialakításának kivitelezési munkáira kiírt közbeszerzési eljárás nyertese   

37/2013.(III.11.)
 
Pázmándfalui Roma Integrációért Egyesület kérelme   


2013. március 26.                                                                         
 
   

38/2013.(III.26.))

Napirendi pontok elfogadása
  
39/2013.(III.26.) A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala.   
40/2013.(III.26.) A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala.   
41/A/2013.(III.26.) A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala.   
41/B/2013.(III.26.) A Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének megszűnésével kapcsolatos döntések meghozatala.   


2013. április 03.
   
42/2013.(IV.03.) Napirendi pontok elfogadása   
43/2013.(IV.03.) Hajdú Ákossal kapcsolatos napirendi pontot zárt ülés keretén belül kívánja megtárgyalni   
43/A/2013.(IV.03.) Erdélyi Istvánnéval kapcsolatos napirendi pontot zárt ülés keretén belül kívánja megtárgyalni   
44/2013.(IV.03.) Két ülés közötti események, átruházott  hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása   
45/2013.(IV.03.) Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása   
46/2013.(IV.03.) Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötendő használati jogot alapító szerződés tervezetét elfogadja   
47/2013.(IV.03.) Pannonhalma Város Önkormányzata Közép - és Hosszútávú Vagyongazdálkodási Tervét elfogadja   
48/2013.(IV.03.) Németh Tamás az épület energetikai vizsgálatainak tanúsítására felkéri Kovács Tibort   
49/2013.(IV.03.) Oktatási intézmény felújításáról és azzal kapcsolatos hibajavításokról a beszámolót elfogadja   
50/2013.(IV.03.) Hegedűs István kérelmének helyt ad   
51/2013.(IV.03.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása   
52/2013.(IV.03.) Erdélyi Istvánné kérelmének helyt ad   
53/2013.(IV.03.) Hajdú Ákos kérelmére válaszolva, hogy e tárgyban korábban hozott döntésén nem kíván változtatni   


2013. április 12.
   

54/2013.(IV.12.)
Napirendi pontok elfogadása   

55/2013.(IV.12.)
 
A napirendi pontot zárt ülés keretén belül kívánja megtárgyalni   

56/2013.(IV.12.)
 
Pannonhalma város útjainak kátyúzási munkáival kapcsolatban ajánlat elfogadása   


2013. április 30.
   


57/2013.(IV.30.)


Napirendi pontok elfogadása

  
58/2013.(IV.30.) 7., 8., 9., 10. napirendi pontot zárt ülés keretén belül kívánja megtárgyalni   
59/2013.(IV.30.)
Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott
döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása  
  
60/2013.(IV.30.)
Oktatási intézmény felújításáról és azzal kapcsolatos hibajavításokról a beszámolót elfogadja 
 
  
61/2013.(IV.30.) 2013. évi költségvetési koncepció   
62/2013.(IV.30.) Humánpolitikai tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartások vizsgálata    
63/2013.(IV.30.) Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde Intézményvezetői álláspályázata   
64/2013.(IV.30.) Játék- Vár Óvoda és Bölcsőde férőhely igényekről és  beiratott gyermekek számáról szóló tájékoztatás    
65/2013.(IV.30.) Civil Szervezetek támogatása   
66/2013.(IV.30.) Kemenczei András bérleti idő meghosszabbítási kérelmének elutasítása    
67/2013.(IV.30.) Veszpréminé Lencse Katalin önkormányzati lakás iránti kérelmének elutasítása    
68/2013.(IV.30.) ITR Sound Kft. közterület igénylési kérelme   
69/2013.(IV.30.) Gyimesi Károlyné ingatlanvásárlási kérelmének elutasítása   
70/2013.(IV.30.) Annus Péter ingatlanvásárlási kérelmének helyt ad   
71/2013.(IV.30.) Gyurmánczi Sándor kamatmentes kölcsön kérelme   
72/2013.(IV.30.) IMI-COOP Kft. óvodai konyha üzemeltetésének felmondása   
73/2013.(IV.30.) Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása   
74/2013.(IV.30.) Dr. Tóth Béla aszfaltozási kérelmének helyt ad   


2013. május 8.
   


75/2013.(V.08.)


Napirendi pontok elfogadása
 
  
76/2013.(V.08.) A napirendi pontokat zárt ülés keretén belül kívánja megtárgyalni   
77/2013.(V.08.) A Cseidervölgyi út kivitelezésével kapcsolatos beszámoló elfogadása   
78/2013.(V.08.) Az IMI-COOP Kft. a Pannonhalmi napköziotthonos konyha üzemeltetésének tevékenységét folytatja    
79/2013.(V.08.) A Szent Márton Járóbeteg Szakellátó Központ ügyvezetőjének kérelmének helyt ad    


2013. május 23.
   

80/2013.(V.23.)


Napirendi pontok elfogadása

  
81/2013.(V.23.) A Piac tér díszburkolatának elfogadása   
82/2013.(V.23.) A kiválasztott térkövek anyagábanszínezett formában lerakása   


2013. május 28.
   


83/2013.(V.28.)     


Napirendi pontok elfogadása
  
84/2013.(V.28.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott
döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása  
  
85/2013.(V.28.) Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás tulajdonát képező
ingatlanok ajándékozási szerződésének elfogadása 
  
86/2013.(V.28.) Pannonhalmi Többcélú Kisebbségi Társulás, társulási
megállapodásának módosításának elfogadása 
  
87/2013.(V.28.) A városrehabilitációs projekt jelenlegi állásáról szóló
tájékoztatás elfogadása 
  
88/2013.(V.28.) Az elmondott tájékoztatót, a Cseidervölgyi útfelújítással
kapcsolatosan elfogadja 
  
89/2013.(V.28.)
Az augusztus 20-i Szent István napok program javaslatával egyetért és Horváth Roland a Művelődési Ház vezetője a Balance TSE részére a 100.000 Ft-ot fellépési költségként elszámolhat 
  
90/2013.(V.28.) Elfogadja a Holdüveg Kft. építész tervezője Hubay Jenő által
adott árajánlatot az óvodai új csoportszoba kialakítására 
  
91/2013.(V.28.)
Támogatja 50.000 Ft-tal a Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI (Petőfi Sándor utca 27.) által szervezett június 24-től július 2-ig tartandó nyári napközi költségvetését
  
92/2013.(V.28.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal új alapító okirata   
93/2013.(V.28.)
Leader Pályázat a Települési szintű szolgáltatásfejlesztési 
csomagok megvalósítására
 
  
94/2013.(V.28.) Belső ellenőrzési terv   
95/2013.(V.28.) Kistérségi szavazás   


2013. június 24.
   

96/2013.(VI.24.)


Napirendi pontok elfogadása

  
97/2013.(VI.24.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása   
98/2013.(VI.24.) Oktatási intézmény felújításáról tájékoztatás   
99/2013.(VI.24.) Németh Tamás megbízási szerződésének felmondása   
100/2013.(VI.24.) Szent Márton Járóbeteg Központ saját tőke jegyzett tőke aránya   
101/2013.(VI.24.) Papp László műszaki ellenőr tájékoztatójának elfogadása   
102/2013.(VI.24.) KÉSZ Zrt. kérelmének elfogadása   
103/2013.(VI.24.) Utak, járdák, parkolók kialakítására közbeszerzési eljárás kiírása   
104/2013.(VI.24.) Jezsó György közbeszerzési szakértő megbízása   
105/2013.(VI.24.) Nagy József műszaki ellenőr felkérése   
106/2013.(VI.24.) Óvodai csoportszoba tárgyi eszközeinek beszerzése   
107/2013.(VI.24.) Óvodai karbantartó munkaidejének növelése   
108/2013.(VI.24.) Óvodai csoportszoba vizesedésének megakadályozására 1.000.000 Ft-ot biztosít    
109/2013.(VI.24.) Óvodai megállapodás felmondása Écs községgel   
110/2013.(VI.24.) Kalász-kör támogatása   
111/2013.(VI.24.) Véradás támogatása   
112/2013.(VI.24.) Varga Gergely a Világörökség Termál Kft. igazgatója hiteligény iránt eljárhasson    
113/2013.(VI.24.) Használati megállapodás elfogadása, Dallos S. utca 2.   
114/2013.(VI.24.) A Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI intézményvezetői pályára beérkezett Némethné Petrovicz Gertrúd pályázatát nem támogatják    
115/2013.(VI.24.) Díszpolgári Címet Vékás Lajosnak ítélik oda   
116/2013.(VI.24.) Pannonhalmáért kitüntető címet Dr. Barsi Ernőnek ítélik oda   


2013. július 18.   
   

117/2013.(VII.18.)

Napirendi pontok elfogadása
  
118/2013.(VII.18.) Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodavezető feladatainak ellátására Kapovitsné Tamás Csillát bízza meg   
119/2013.(VII.18.) Gyepmesteri társulás működtetésével továbbra is fenn kívánja tartani   
120/2013.(VII.18.)

Visszavonja a korábbi szándékát, miszerint a buszöblök kialakítása a Bajcsy-Zsilinszky utcában valósulna meg
A buszöblök kialakításának új helyét a Dózsa György út 1. Takarékszövetkezet előtti a párjának pedig a 2. szám alatti PAX Hotel előtti részt jelöli ki 
 
  
121/2013.(VII.18.) Veszpréminé Lencse Katalin önkormányzati lakásra vonatkozó kérelmét elutasítja   
122/2013.(VII.18.) Pannonhalmi SE részére 2.772.000 Ft-ot megelőlegez   
123/2013.(VII.18.) Saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek megállapítása    
124/2013.(VII.18.)
Horváth Roland intézményvezető a Művelődési Ház javítására kérjen minimum 3 árajánlatot, amelyből később a képviselő-testület választja ki a nyertes pályázót
  
125/2013.(VII.18.) Czumpf András kérelmének támogatása   
126/2013.(VII.18.) Lőre Eszter átmeneti segély kölcsön kérelme   
127/2013.(VII.18.) Vis maior hiánypótlása   
128/2013.(VII.18.) Pannonhalma Városában megvalósítandó utak, utcák, járdák felújítására és vízelvezetési munkálatokra vonatkozó közbeszerzési eljárás ismertetése    
129/2013.(VII.18.) Horváth Rita óvodavezetői pályázatának nemleges támogatása   

 2013.augusztus 27.
   

130/2013.(VIII.27.)
 Napirendi pontok elfogadása  

131/2013.(VIII.27.)
 Napirendi pontok zárttá tétele  

132/2013.(VIII.27.)
 Két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató  

133/2013.(VIII.27.)
 A TRENDR -Com Bt. megbízása  

134/2013.(VIII.27.)
 2013. évi gazdálkodás I. félévi helyzetéről szóló tájékoztató  

135/2013.(VIII.27.)
 Beszámoló a Város rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról  

136/2013.(VIII.27.)
 Beszámoló az Óvoda (régi Leányiskola) épületrészének felújítási munkálatairól.  

137/2013.(VIII.27.)
 A Pannonhalma és Vidéke Takarékszövetkezet Dózsa György utcai buszmegálló építésével kapcsolatos beadványának ismertetése. 
Beszámoló az eddigi tervezési munkálatokról.
 

138/2013.(VIII.27.)
 Ganzer Katalin önkormányzati lakás iránti kérelme  
139/2013. (VIII.27.)  Serfőző Márián önkormányzati lakás iránti kérelme
140/2013.(VIII.27.) Bedő Magdolna önkormányzati lakás kérelme
141/2013.(VIII.27.) Piactéren lévő szelektív hulladékgyűjtők új helye
142/2013.(VIII.27.) GDF Suez Energia Magyarország Zrt.-nek a kérelme
143/2013.(VIII.27.)  Zárt ülés tartásával kapcsolatos javaslat
144/2013.(VIII.27.) A 119/2013(VII.18.) számú képviselő-testületi határozat módosítása
145/2013.(VIII.27.) Szociális Bizottság Beszámolója
146/2013.(VIII.27.) A Járóbeteg Szakellátó Központ hitelfelvételével kapcsolatos kezesség vállalás
147/2013.(VIII.27.) Tóthegyi útfelújítással kapcsolatban a beérkezett ajánlatok alapján a MAKADÁM Kft.-t bízza meg
148/2013.(VIII.27.) Óvodai járda rámpa és támfal építésével kapcsolatosan beérkezett ajánlatok alapján a MAKADÁM Kft.-t bízza meg
149/2013.(VIII.27.) Az óvodai konyha felújításáról szóló tájékoztatás
150/2013.(VIII.27.) Dr. Tóth Béla úr kérelmének helyt ad

2013. szeptember 13.
   
151/2013.(IX.13.) Napirendi pont elfogadása

2013. szeptember 16.
   

152/2013.(IX.16.)
Napirendi pontok elfogadása

153/2013.(IX.16.)
Napirendi pontok zárttá tétele

154/2013.(IX.16.)
Várbástya melletti Váralja utca burkolat felújítási munkálataira a Makadám Kft. ajánlatát fogadja el.

154/A 2013.(IX.16.)
Várbástya melletti Váralja utca járdájának aszfaltozására és a Rákóczi utcában lévő szelektív hulladékgyűjtő sziget környezetének aszfaltozására, valamint az iskolában a tankerülethez vezető járdaszakasz aszfaltozására MAKADÁM Kft. ajánlatát fogadja el.

155/2013.(IX.16.)
212/1 hrsz.-ú valamint a 938/1 hrsz.-ú ingatlanokat 1 éves időtartamra bérbe adja a Makadám Kft.-nek

2013. október 02.
   
156/2013.(X.02.)  Napirendi pontok elfogadása
157/2013.(X.02.)  Zárt ülés keretében tárgyal
158/2013.(X.02.)  Két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató
159/2013.(X.02.)  A települési értéktár kialakítása
160/2013.(X.02.)  A 2014-2020. közötti időszak európai uniós projektjeinek előkészítése
161/2013.(X.02.)  A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása
162/2013.(X.02.)  Beszámoló a Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde munkájáról
163/2013.(X.02.)  Beszámoló a város rehabilitációs projekt jelenlegi állásáról, valamint az ünnepélyes átadás előkészítéséről
164/2013.(X.02.)  Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának módosítása
165/2013.(X.02.)  Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a határozat megküldésével tájékoztatja
166/2013.(X.02.)  Felhatalmazza a polgármestert a módosításokat tartalmazó Alapító Okirat aláírására.
167/2013.(X.02.)  "Felhatalmazó levél" aláírása
168/2013.(X.02.)  Tóth András 9090 Pannonhalma Lestár u. 10/d szám alatti lakos ingatlanvásárlás iránti kérelme
169/2013.(X.02.)  A Pannónia Kincse Leader Egyesület támogatás iránti kérelmének elutasítása
170/2013.(X.02.)  Országos Mentő Szolgálat Alapítványának kérelmének elutasítása
171/2013.(X.02.)  A Radnóti Miklós Általános Iskola Intézményvezetőjének tájékoztatója a 2013/2014-es tanévkezdéssel kapcsolatosan.
172/2013.(X.02.)  Rajkai önkormányzat polgármesterének támogatása emlékműre
173/2013.(X.02.)  Fő tér átadó rendezvény programjainak finanszírozására
174/2013.(X.02.)  Szociális Bizottság Beszámolója
175/2013.(X.02.)  Beszámoló elfogadása a Szent Márton Járóbeteg Szakellátó Központ működéséről, szakmai munkájáról
176/2013.(X.02.)  Baranyai Margit önkormányzati lakás iránti kérelmének elutasítása
177/2013.(X.02.)  Berki Tibor önkormányzati lakás iránti kérelmének elutasítása

2013. október 14.
   
178/2013.(X.02.)  Napirendi pontok elfogadása
179/2013.(X.02.) Szociális célú tűzifa vásárlás

 2013. október 29.
   

 180/2013.(X.29.)
 Napirendi pontok elfogadása  

 181/2013.(X.29.)
 Két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató

 182/2013.(X.29.)
 Beszámoló elfogadása az önkormányzat 2013. évi háromnegyed éves gazdálkodásáról

 183/2013.(X.29.)
 Pannonhalma Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának tárgyalása

 184/2013.(X.29.)
 Beszámoló elfogadása a város rehabilitációs projekt befejezéséről

 185/2013.(X.29.)
 A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás önkormányzatok által fizetendő önerejével kapcsolatos tájékoztatás

 186/2013.(X.29.)
 Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 187/2013.(X.29.)
 Helyt ad a Tűzoltó Egyesület kérelmének a bál helyéről

 188/2013.(X.29.)
 Magtár parkoló igényének megvitatása

 189/2013.(X.29.)
 Iskolai polgárőrség kérelmének helyt ad

 190/2013.(X.29.)
 Helyt ad az egyszeri támogatás iránti kérelmének az engeni nyugdíjas körnek

 191/2013.(X.29.)
 Az Általános Iskola igazgatójának kérelmének helyt ad

 192/2013.(X.29.)
 A Márton-napi vásár helyének kijelölése

 193/2013.(X.29.)
 Szociális Bizottság Beszámolója

 194/2013.(X.29.)
 Pedagógia Szakszolgálat Vezetői Tisztségére beérkezett pályázat véleményezése

2013. november 20.
   

195/2013.(XI.20.)
 Napirendi pontok elfogadása

196/2013.(XI.20.)
 Zárt ülés keretében tárgyal

197/2013.(XI.20.)
 A városrehabilitációs projekt keretében az erdei sétányon elhelyezett települést bemutató táblák esetleges áthelyezésének kérdése

198/2013.(XI.20.)
 Intersafe Hungary Kft. parkolóhelyekkel kapcsolatos kérelmének elutasítása

199/2013.(XI.20.)
 Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

200/2013.(XI.20.)
 A Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény támogatása

201/2013.(XI.20.)
 A Mercedes Unimog tehetgépjármű értékesítése

2013. november 26.
   

202/2013.(XI.26.)
 Napirendi pontok elfogadása

203/2013.(XI.26.)
 Zárt ülésről határozás

204/2013.(XI.26.)
 Két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztató

205/2013.(XI.26.)
 Beszámoló a város rehabilitációs projekt utómunkálatairól

206/2013.(XI.26.)
 Pannonhalma Város Önkormányzat esélyegyenlőségi tervének elfogadása

207/2013.(XI.26.)
 A Váralja városrész forgalmi rendjének szabályozására vonatkozó javaslatok ismertetését

208/2013.(XI.26.)
 A tűzifa kérelmezőnkénti támogatás mennyiségét 1m³-ben határozza meg

209/2013.(XI.26.)
 A korábban Pimpedli Lászlóné, Tóthegy 51/A szám alatti lakos által bérelt területet halála után leánya, Nagy Józsefné, Tóthegy 51. szám alatti lakos veheti bérbe.

210/2013.(XI.26.)
 A haszonbérleti szerződéseit egy évvel hosszabbítja meg, és nem emel a bérleti díjakon

211/2013.(XI.26.)
 Penics Csaba és élettársa, Takács Viktória első lakásoz jutók támogatására beérkezett kérelmük pozitív elbírálása

212/2013.(XI.26.)
  Penics Ákos és élettársa, Fehér Virág Szilvi első lakásoz jutók támogatására beérkezett kérelmük pozitív elbírálása

213/2013.(XI.26.)
 Forika János és élettársa, Tóth Marianna első lakásoz jutók támogatására beérkezett kérelmük pozitív elbírálása

214/2013.(XI.26.)
 Steczina Balázs és élettársa, Szabó Adrienn első lakásoz jutók támogatására beérkezett kérelmük pozitív elbírálása

215/2013.(XI.26.)
 Ress Péter szociális bérlakás iránti kérelmének elutasítása

216/2013.(XI.26.)
 Egyetért a településrendezési terv módosításával kapcsolatos lakossági igényeivel és az erről szóló beszámolót az előterjesztésnek megfelelően elfogadja

217/2013.(XI.26.)
  A Pannonhalmi Térségfejlesztési projektcsomag elfogadása a 2014-20-as Európai Uniós fejlesztési időszakra

218/2013.(XI.26.)
 A Fő tér díszkivilágítására a Clean Style Kft. (2131 Göd, Sajó u. 26. karácsonyi díszkivilágítási motívumainak megrendelése

219/2013.(XI.26.)
 Szociális Bizottság Beszámolója

220/2013.(XI.26.)
 Annus Péter 9090 Pannonhalma Dózsa u. 102. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmének támogatása

221/2013.(XI.26.)
  A termál projekt Szindikátusi Szerződésében a projekt pénzügyi finanszírozására vonatkozó 2013. december 31-ei határidőt továbbra is fenntartja

222/2013.(XI.26.)
 Zetor 95401 típusú traktor megvétele

 2013. december 4.
   
 223/2013.(XII.04.)   Napirendi pont elfogadása  

2013. december 19.
 
   
224/2013.(XII.19.)   Napirendi pont elfogadása
225/2013.(XII.19.)  Zárt ülésről határozás
226/2013.(XII.19.)  Két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló  tájékoztató
227/2013.(XII.19.)  Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde pedagógia programjának  elfogadása
228/2013.(XII.19.)  Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde továbbképzési tervének  elfogadása
229/2013.(XII.19.)  221/2013.(XI.26.) számú határozatában foglaltakat  továbbra is fenntartja azon változtatni nem kíván.
230/2013.(XII.19.)  Szociális Bizottság Beszámolója
231/2013.(XII.19.)  Szent Márton Járóbeteg Központ jelzáloghiteléhez        kezességvállalás
232/2013.(XII.19.)  A Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Kft. pótbefizetéseként megfizetett 14.600.000 Ft-ot elengedi