MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 26. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18:00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 

Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

NAPIREND

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 3/2013 (II.27.)számú rendelet módosítása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

2.) Beszámoló a város rehabilitációs projekt utómunkálatairól.
Előadó: Papp László műszaki ellenőr

3.) Pannonhalma Város Önkormányzat esélyegyenlőségi tervének megvitatása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4.) A Váralja városrész forgalmi rendjének szabályozására vonatkozó javaslat ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, Huszár Levente

5.) A természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről szóló rendelet megalkotása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

6.) Az önkormányzat tulajdonában álló földterületek haszonbérleti szerződéseinek felülvizsgálata.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző, Kovács Szabolcs jegyző

7.) Annus Péter 9090 Pannonhalma Dózsa u. 102. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelmének megvitatása.
Előadó: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

8.) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásoktól szóló rendelet megalkotása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

9.) Az első lakásoz jutók támogatására beérkezett kérelmek elbírálása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

10.) Ress Péter 9090 Pannonhalma Újtelep 11. szám alatti lakos szociális bérlakás iránti kérelme.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

11.) A településrendezési terv módosításával kapcsolatos lakossági igények ismertetése.
A településrendezési terv módosításának megindításával kapcsolatos döntéshozatal.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

12.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2013. november 20.


polgármester