MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 11. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

1.) Pannonhalma Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014.(I.28.) rendeletének felülvizsgálata és módosítása

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

2.) Szociális Bizottság tagjainak megválasztása
ElőadókBagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

3.) Pénzügyi – és Településfejlesztési Bizottság tagjainak megválasztása
ElőadókBagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző 

4.) Turisztikai – Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottság tagjainak megválasztása
ElőadókBagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

5.) A földhaszonbérleti szerződések bérleti díjainak felülvizsgálata
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

6.) A szociális tűzifa támogatásról szóló rendelet megalkotása
Előadódr. Szabó György aljegyző

7.) A Magtár Alapítvány beszámolója a Magtár felújításának üteméről és kérelmének ismertetése
ElőadóNagy Kálmán Magtár Alapítvány

Pannonhalma, 2014. november 04.

Bagó Ferenc sk.
polgármester