MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. szeptember 30. (kedd) napi testületi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

Napirend

1.) Az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014.(II.26.) számú rendelet módosítása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

2.) A tóthegyi lakosok rendezési terv módosítás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3.) dr. Tóth Béla (9200 Mosonmagyaróvár, Vízpart utca 35) kártérítés iránti kérelme.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

4.) Tájékoztató a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj rendszerhez való csatlakozás lehetőségéről.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző,

5.) A HHR Kft. üzletrész adás-vételi ajánlatának ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6.) A "Pannonhalma" név felvételéről és használatáról szóló rendelet-tervezet ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Pannonhalma, 2014. szeptember 23.

Bagó Ferenc sk.
polgármester