2015. január 21.    
1/2015.(I.21.) Napirendi pontok elfogadása
2/2015.(I-21.)  Partnerségi Egyeztetési Szabályzat elfogadása
2015. január 27.    
3/2015.(I.27.)  Napirendi pontok elfogadása
4/2015.(I.27.)  Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
5/2015.(I.27.)  Pannonhalma Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadása
6/2015.(I.27.)  SZMSZ. 3. számú függelékének módosítása
7/2015.(I.27.)  2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása
8/2015.(I.27.) A Magtár Művészeti Alapítvány 2015. június 30. napjáig történő határidő hosszabbításának támogatása
9/2015.(I.27.)  dr. Tóth Béla településrendezési terv módosításával kapcsolatos kérelmének helyt ad.
10/2015.(I.27.)  dr. Egyed Krisztián megbízása a Pannonhalma város turisztikai koncepciójának elkészítésével.
11/2015.(I.27.)  Pannonhalma településszerkezeti tervének módosítása
12/2015.(I.27.)  A 4 évszak fesztivál sztárvendégeinek kiválasztása
13/2015.(I.27.)  A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása
14/2015.(I.27.)

Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Megállapodásának módosítása 

15/2015.(I.27.)  Értékesítési szándék a 74 hrsz.-ú ingatlan 50m2-es részére
16/2015.(I.27.)  dr. Német Soma ügyvéd meghatalmazása Lázár Gabriella kérelmével, beadványával kapcsolatosan.
17/2015.(I.27.)  Irányító Csoport létrehozása
18/2015.(I.27.)  A Városi Könyvtár Alapító Okiratának elfogadása
19/2015.(I.27.)  A Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása
20/2015.(I.27.)  A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2015. február 24.    
21/2015. (II.27.)

Napirendi pontok elfogadása

22/2015. (II.27.)  Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
23/2015. (II.27.)  Három éves középtávú terv elfogadása
24/2015. (II.27.)  Bagó Ferenc polgármester 2015. évre vonatkozó szabadságolási ütemterének elfogadása
25/2015. (II.27.)  Petőfi 1. szám alatti önkormányzati lakások társasházzá alakításához szükséges Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása
26/2015. (II.27.)  Dr. Gellér József Károly részére a Váralja 74/1 hrsz.-ú ingatlanból 50 m2-nyi területet értékesít
27/2015. (II.27.)  Véber Veronika 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 1. fszt. 2. szám alatti lakos, az általa ezen a címen lakott önkormányzati bérlakás megvásárlására irányuló kérelme  
28/2015. (II.27.)  A Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatás iránti kérelmének elutasítása
29/2015. (II.27.)

Az Info Trade Hungary Bt. megbízása az „Európa a polgárokért - Testvérvárosi találkozók" című pályázat beadásával

30/2015. (II.27.) A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2015. március 20.    
31/2015. (III.20.) Napirendi pontok elfogadása
32/2015. (III.20.)

Óvoda felújítással kapcsolatos pályázat ismertetése, döntés a pályázaton való részvételről.

33/2015. (III.20.)  A Sportegyesület támogatása
2015. március 31.    
34/2015. (III.31.) Napirendi pontok elfogadása
35/2015. (III.31.)  Napirendi pontok zárttá tétele
36/2015. (III.31.)
Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása  

 

37/2015. (III.31.)  Településrendezési tervvel kapcsolatos egyeztetés összehívása
38/2015. (III.31.)  2015. évi közbeszerzési terv elfogadása
39/2015. (III.31.)  Városgazdálkodási csoport létrehozása
40/2015. (III.31.)  Nyelvvizsga előtt álló gyermekek támogatása
41/2015. (III.31.)  Vörös Endre településrendezési terv módosításával kapcsolatos kérelme
42/2015. (III.31.) Szeghalmi Balázs földméréssel kapcsolatos kérelme
43/2015. (III.31.)  dr. Kovács Kálmánnal folytatott egyeztetésről szóló beszámoló elfogadása
44/2015. (III.31.)  Pannonhalma Város Településfejlesztési Koncepciójának és Integrált Településfejlesztési Stratégia megalapozó vizsgálat tervezetének elfogadása
45/2015. (III.31.)  Takács Balázs és Takács György önkormányzati lakás iránti kérelmének határozott idejű támogatása
46/2015. (III.31.)  Harmath Mónika lakásbérleti jogviszonyának 2015. május 31-ig történő meghosszabbítása
47/2015. (III.31.)  Farkas László kapubejáró kivitelezés iránti kérelme
48/2015. (III.31.)  A Szent Flórián napi és a Rendőrnapi kitüntetés fedezetének támogatása
49/2015. (III.31.)  A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014. (III.26.) szóló rendelet módosításának tárgyalása
50/2015. (III.31.)  A Pannonhalmi Főapátság kisvonat útvonalterv iránti kérelme
51/2015. (III.31.)  A korábban hozott 194/2014. (12.11.) számú határozatát módosítása
52/2015. (III.31.)  A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Pannonhalmi Tagintézményének intézményi átszervezésének jóváhagyása
53/2015. (III.31.) A 9090 Pannonhalma Petőfi S. u. 24. szám alatti ingatlant megvásárlásának elutasítása
54/2015. (III.31.)  dr. Vaszary László településrendezési terv módosításával kapcsolatos kérelme
55/2015. (III.31.)  Parkoló megváltás témában további egyeztetések javasol Vas Gábor alpolgármester koordinálásával
56/2015. (III.31.)  A civil szervezetek támogatására rendelkezésre álló keret felosztása
57/2015. (III.31.)  Huszár Levente felhatalmazása a Turisztikai-, Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottság munkájának hatékonyabbá tétele érdekében
58/2015. (III.31.)   Polgármester úr által adott tájékoztató tudomásul vétele
59/2015. (III.31.)  A svájci Muri és Pannonhalma városai között kötendő Partnerségi és együttműködési megállapodás elfogadása
60/2015. (III.31.)  A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
61/2015. (III.31.) Az Önkormányzat a Világörökség Termál Kft. Társaság összes üzletrészét meg kívánja szerezni
62/2015. (III.31.) A képviselő-testület a Világörökség Termál Kft. a Társaság ügyvezetőjét Varga Gergelyt ügyvezetői tisztségből a mai nappal visszahívja
63/2015. (III.31.) A Társaság ügyvezetőjének a mai nappal határozatlan időre kinevezi dr. Török Péter urat
64/2015. (III.31.) A Társaság székhelyét megváltoztatja és átteszoi a 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 10. szám alatt ingatlanba
65/2015. (III.31.) A székhelyet ingyenesen, szívességi használat jogcímen használja
66/2015. (III.31.)  A Felügyelőbizottságból a felügyelőbizottsági tagokat visszahívja a mai nappal
67/2015. (III.31.) A Felügyelőbizottság új tagjainak kinevezése
68/2015. (III.31.) A Társaság működését az új Ptk., a 2013. évi V. törvény hatálya alá helyezi a mai nappal
69/2015. (III.31.) A Társaság Alapítója az egységes sterkezetű Alapító Okiratot elfogadja
2015. április 28.    
70/2015. (IV.28.)

Napirendi pontok elfogadása

71/2015. (IV.28.)  Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
72/2015. (IV.28.)  A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatal számítógépeinek átalánydíjas javítási és karbantartási szolgáltatására vonatkozó szerződés hosszabbítása.
73/2015. (IV.28.)  Fekete János útjavítás és közvilágítás kibővítésével kapcsolatos kérelme
74/2015. (IV.28.)  Költségvetésében szereplő utak felújítására vonatkozó összeg felhasználása
75/2015. (IV.28.)  Baki Balázs telekvásárlási ügye
76/2015. (IV.28.)  Herold Ádám közterületi pakolók megváltási ügye
77/2015. (IV.28.)  St. Margarethen-i Familienpark és hasonló vállalkozások tulajdonosainak megkeresése
78/2015. (IV.28.)  Lázi község önkormányzatának megkeresése a Többcélú Kistérségi Társulással kapcsolatosan
79/2015. (IV.28.)  Erdélyi Máté közterület használat iránti kérelmének támogatása
80/2015. (IV.28.)  Képviselői indítvány a településrendezési terv átfogó felülvizsgálatával kapcsolatosan
81/2015. (IV.28.)  
A Kihívás Napjáról szóló egész napos sportversenyen való részvétel

 

82/2015. (IV.28.) Pályázati lehetőség ismertetése napelempark létrehozására.
83/2015. (IV.28.)  Tápszentmiklós megkeresése a szociális feladatellátás ügyben
84/2015. (IV.28.)  A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2015. május 29.    

85/2015. (V.29.)

Napirendi pontok elfogadása
86/2015. (V.29.) A Pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására meghirdetett pályázatra beérkezett pályázatról szóló döntés
87/2015. (V.29.) Herold Ádám parkolómegváltás iránti újabb kérelméről szóló döntés
88/2015. (V.29.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázatban való részvétel
89/2015. (V.29.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2015-2019-ig szóló gazdasági programjának elfogadása
90/2015. (V.29.) A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása
2015. június 2.    
91/2015. (VI.02.) Napirendi pontok elfogadása
92/2015. (VI.02.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
93/2015. (VI.02.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2015. évre tervezett útfelújítási munkálataira beérkezett árajánlat kiválasztása
94/2015. (VI.02.) Turisztikai fejlesztési projektjavaslat ismertetésének elfogadása 
95/2015. (VI.02.) Szent Benedek Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium kérelmének támogatása
96/2015. (VI.02.) Horváth Miklós megbízott igazgató nyári napközivel kapcsolatos kérelmének támogatása
97/2015. (VI.02.)  A Fő tér áramellátására beérkezett ajánlat elfogadása
98/2015. (VI.02.) Az önkormányzati feladatellátást szolgáló pályázati kiírás ismertetése és döntéshozatal
99/2015. (VI.02.) A városgazdálkodási csoport vezetőjének vezetői pótlék megállapítása
100/2015. (VI.02.) A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2015. június 08.    
101/2015. (VI.08.)

Napirendi pont elfogadása

102/2015. (VI.08.)

NKA pályázat „Pannon Történet” című műalkotás tervezetének támogatása

103/2015. (VI.08.)

Az óvoda felújítási munkálatok vonatkozásában az ismertetett ajánlattételi felhívás és ajánlati dokumentáció felhívásban foglaltak elfogadása

104/2015. (VI.08.)

Engen város vendégfellépőinek és a város küldöttségének 2015. augusztus 19-21. közötti vendégfogadása 

2015. június 30.    
105/2015. (VI.30.)

Napirendi pontok elfogadása

106/2015. (VI.30.)

Napirendi pontok zárttá tétele

107/2015. (VI.30.)

Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása 

107/A/2015. (VI.30.)

1. napirendi pontot (A Magtár Művészeti Alapítvány kérelmének ismertetése) zárt ülés keretében tárgyalja tovább

108/2015. (VI.30.)

A turisztikai fejlesztési projektjavaslat ismertetése és annak elfogadása

109/2015. (VI.30.)

A PTKT Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény, gyermekjóléti szolgálati tevékenység, valamint családsegítő szolgálati tevékenységéről szóló beszámoló elfogadása

110/2015. (VI.30.)

Az NRG Services Kft.-t megbízása a 499 kW névleges teljesítményű napelemes kiserőmű létrehozására

111/2015. (VI.30.)

A Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálatára beérkezett ajánlatok elbírálása

112/2015. (VI.30.)

A Pannon-Víz Zrt. részvényeinek átalakítása

113/2015. (VI.30.)

Döntéshozatal a Sokoró-Pannontáj Natúrparkban az önkormányzat tagsági viszonyának további fenntartásáról

114/2015. (VI.30.)

Döntéshozatal az önkormányzat tulajdonában álló 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 1. szám alatt található lakások értékesítésével kapcsolatban

115/2015. (VI.30.)

Kamerarendszer bővítésének lehetősége

116/2015. (VI.30.)

Az Európa a polgárokért pályázati lehetőség ismertetése, döntéshozatal a részvételről 

117/2015. (VI.30.)

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

118/2015. (VI.30.)

Termál fejlesztési terület felajánlása megvételre

119/2015. (VI.30.)

A Magtár Művészeti Alapítvány Támogatási Szerződés módosítására irányuló kérelme kapcsán döntés hozatal

2015. július 08.    
120/2015. (VII.08.)

Napirendi pontok elfogadása

121/2015. (VII.08.)

Pályázatot kíván benyújtani közművelődési érdekeltségnövelő támogatás tárgyában

122/2015. (VII.08.)

A RGIOPLAN Kft. által Rp.I.129-7 munkaszámon készített településrendezési terv módosításának véleményezési dokumentációjának, az arra érkezett vélemények, továbbá az eltérő vélemények egyeztető tárgyalásának jegyzőkönyvének ismertetése.

123/2015. (VII.08.) A CR Biztonságtechnikai Kft. megbízása a kamerarendszer karbantartásával kapcsolatosan
2015. szeptember 02.    
124/2015. (IX.02.) Napirendi pontok elfogadása
125/2015. (IX.02.) Két ülés közötti események, átruházott hatáskörben hozott döntések, lejárt határidejű határozatokról sz. tájék. elfogadása
126/2015. (IX.02.) I. félévi helyzetéről szóló beszámoló elfogadása
127/2015. (IX.02.) Pannonhalma város turizmusfejlesztési koncepciójának és operatív programjának elfogadás
128/2015. (IX.02.) Pannonhalma Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezetének megszervezése
129/2015. (IX.02.) A mobil egészségvédő szűrővizsgálatot nem rendeli meg a képviselő-testület
130/2015. (IX.02.) Helyi Esélyegyenlőségi Programjának és a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének felülvizsgálatának felülvizsgálatát nem rendeli el
131/2015. (IX.02.) Pannonhalma és Écs településeket összekötő 82122 számú közút, közúti-vasúti átjárójának közlekedésbiztonsági fejlesztésének érdekében döntés hozatal
132/2015. (IX.02.) Esztergomi Barnabásné kártalanítási kérelmével kapcsolatosan azt a döntés hozatal
133/2015. (IX.02.) Nagy Balázs szegélykövekkel kapcsolatos bejelentésének tudomásul vétele
134/2015. (IX.02.) Váczi Attila r. alezredesnek, a Győri Rendőrkapitányság Kapitányságvezetőjévé történő kinevezésével egyetért
135/2015. (IX.02.) A „Pannonhajsza" elnevezésű akadály-futóverseny megrendezésének támogatása
136/2015. (IX.02.) Hefter Galéria & Stúdió közterületi reklámtábla kihelyezési kérelmével egyetért
137/2015. (IX.02.) Szociális célú tűzifa támogatás
138/2015. (IX.02.) A pannonhalmi Viator Kft. a „SVÉT" rendezvénnyel kapcsolatos kérelmének helyt ad
139/2015. (IX.02.) A P4W Residence Kft. (9700 Szombathely, Dózsa György u. 9.) közterületi parkolómegváltás iránti kérelmével kapcsolatos döntés hozatal
140/2015. (IX.02.)  A Makadám Kft. árajánlatának elfogadása a Váralja útburkolatának térkővel történő felújítására.
141/2015. (IX.02.) Az Országos Mentőszolgálat Alapítvány kérelmével kapcsolatos döntés hozatal
142/2015. (IX.02.) Harmath Mónika beadványával (löszfal) kapcsolatos döntés hozatal
143/2015. (IX.02.) Csonka Tünde gázbekötés iránti kérelmének támogatása
144/2015. (IX.02.) Kállai Zsoltot Városgazdálkodási Csoport vezetőjének és a vezetői pótlékát továbbra is meghatározza
145/2015. (IX.02.)  A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása
2015. szeptember 22.    
146/2015. (IX.22.) Napirendi pont elfogadása
147/2015. (IX.22.)

1643/2 hrsz.-ú ingatlan (termál terület) megosztása, akként, hogy annak mindkét terület része beépítésre alkalmas legyen

2015. szeptember 24.    
148/2015. (IX.24.) Napirendi pontok elfogadása
149/2015. (IX.24.) Döntés a Világörökség termál Kft. tulajdonában lévő ingatlan tulajdonjogi helyzetének rendezéséről
2015.szeptember 29.    
150/2015. (IX.29.)

Napirendi pontok elfogadása

151/2015. (IX.29.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul vétele

152/2015. (IX.29.)

Támogatja Takács Balázs és Takács György önkormányzati lakás bérleti jogviszony hosszabbítás iránti kérelmét

153/2015. (IX.29.)

A Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása

154/2015. (IX.29.)

Balogh László a Településrendezési Terv átfogó felülvizsgálatával kapcsolatos kérelme

155/2015. (IX.29.)

Esztergomi Barnabásné kártalanítási kérelmével kapcsolatosan döntés hozatal

156/2015. (IX.29.)

Horváth Rolandnak a kérelme Hadaróné Farkas Zsuzsannával kapcsolatosan

157/2015. (IX.29.)

Elfogadja Pannonhalma Város TK és ITS megalapozó vizsgálatának, dokumentumait

158/2015. (IX.29.)

A településszerkezeti tervét módosítja

159/2015. (IX.29.)

Nem kíván részt venni a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerben

160/2015. (IX.29.)

Elutasítja Kovács Róbert reklámtábla kihelyezés iránti kérelmét

161/2015. (IX.29.)

A Kék Nap rendezvény lebonyolítás céljából a pannonhalmi Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI részére 50.000 Ft-ot biztosít költségvetése terhére

162/2015. (IX.29.)

További egyeztetések folytatása dr. Baros Attilával az átalánydíjas megbízásával kapcsolatosan.

163/2015. (IX.29.)

Tóth Miklós képviselő úr indítványának elfogadása

164/2015. (IX.29.)

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

2015. október 27.    
165/2015. (X.27.)

Napirendi pontok elfogadása

166/2015. (X.27.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul vétele

167/2015. (X.27.)

A 4 évszak fesztivál sztárvendégeinek kiválasztása

168/2015. (X.27.)

Szabó Istvánné és Takács Jenőné 9090 Pannonhalma, Petőfi S. u. 24. szám alatti ingatlannal kapcsolatos kérelme 

169/2015. (X.27.)

Családsegítő és Gyermekjóléti Központot létrehozása

170/2015. (X.27.)

Helyt ad Pusztai Richárd Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelmének

171/2015. (X.27.)

Elfogadja a Váralja felújításával kapcsolatos munkák végzéséről szóló beszámolót

172/2015. (X.27.)

Az önkormányzat tulajdonát képező kül- és belterületi szántó és gyep művelési ágú haszonbérleti szerződéseit egy évvel hosszabbítja meg

173/2015. (X.27.)

A 10 legtöbb iparűzési adót befizető vállalkozás összehívása

174/2015. (X.27.)

Pannonhalma és Térsége Fejlesztéséért Alapítvány névhasználati kérelméhez hozzájárul.

175/2015. (X.27.)

Felhatalmazás új kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetet előterjesztésére 

176/2015. (X.27.)

Felülvizsgálja annak a lehetőségét, hogy a Kézműves téren közterületi parkolók kerüljenek kialakításra.

177/2015. (X.27.)

Pannonhalma Város Tűzoltó Egyesületének terembérlet iránti kérelme

178/2015. (X.27.)

Közmeghallgatás időpontjának meghatározása

179/2015. (X.27.)

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

 2015. november 17.    
 180/2015.(XI.17.)  Napirendi pontok elfogadása  
 181/2015.(XI.17.) Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Gyermekjóléti Szolgálat és Szociális Intézmény Alapító Okiratának módosítása  
 182/2015.(XI.17.)

Pannonhalmi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása

 
 183/2015.(XI.17.)

Hozzájárul a Szent Márton Járóbeteg Központ Nonprofit Közhasznú Kft. a 9090 Pannonhalma Petőfi u. 9. szám alatti ingatlan értékesítésével kapcsolatban ahhoz, hogy a z adásvételi szerződésben szereplő vevő a Annus Péter magánszemély legyen.

 
2015. november 27.    
184/2015.(XI.27.) Napirendi pont elfogadása
2015. december 01.    
185/2015.(XII.01.)

Napirendi pontok elfogadása

186/2015.(XII.01.)

Napirendi pontok zárttá tétele

187/2015.(XII.01.)

A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul vétele

188/2015.(XII.01.)

Kovács Kegyelet 2007 Bt.-vel kötött kegyeleti közszolgálati szerződés felülvizsgálata

189/2015.(XII.01.)

Beszámoló elfogadása az önkormányzat 2015. évi adózás tapasztalatairól

190/2015.(XII.01.)

dr. Tóth Béla Településrendezési Terv módosítás iránti kérelmének támogatása

191/2015.(XII.01.)

A Turisztikai (TOP) projekt előkészítésének jelenlegi állásáról szóló beszámoló elfogadása

192/2015.(XII.01.)

Pályázati – városfejlesztési referensi státusz létrehozása

193/2015.(XII.01.)

Mednyánszky Zsuzsa és élettársa Szilágyi Szabolcs első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelme

194/2015.(XII.01.)

Kiss Gergő és élettársa Lengyel Ilona első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelme

195/2015.(XII.01.)

Fridrik Sebestyén és házastársa Fridrikné Pár Erika első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelme

196/2015.(XII.01.)

Erdélyi Bernadett és élettársa Borbély Gergő, első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelme

197/2015.(XII.01.)

Pelei Gábor és házastársa, Peleiné Bodolai Nikolett, első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelme

198/2015.(XII.01.)

Fekete János és házastársa, Fekete Gyimesi Barbara, első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelme

199/2015.(XII.01.)

Elfogadja a Pannonhalmáról szóló kisfilm megtekintett változatát

200/2015.(XII.01.)

Pongrácz Péter önkormányzati területvásárlás iránti kérelmének támogatása

201/2015.(XII.01.)

Pályázati kiírás a 2016. évi Évszakok Fesztivál vendéglátás (étel és ital) szolgáltatásainak ellátására  

202/2015.(XII.01.)

A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása

203/2015.(XII.01.)

Laki László meghívása a 2016. januárban megrendezésre kerülő képviselő- testületi ülésére

204/2015.(XII.01.)

Igazságügyi ingatlanforgalmi értékbecslő megbízása a Kézműves tér és a balatonszárszói tábor értékének meghatározására

2015. december 15.    
205/2015.(XII.15.) Napirendi pontok elfogadása
206/2015.(XII.15.) A két ülés között történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatót tudomásul vétele
207/2015.(XII.15.)

Forika János kérelmében foglaltak teljesítését a KEHOP pályázat függvényében teljesíti

208/2015.(XII.15.)

Szent Márton Járóbeteg Központ folyószámlahitel hosszabbítása 

209/2015.(XII.15.)

Pongrácz Péter kérelmének támogatása

210/2015.(XII.15.)

2016. évi Utazás Kiállításon való részvétel

211/2015.(XII.15.)

Dózsa György út kezelési jogát nem kívánja átvenni az önkormányzat

212/2015.(XII.15.)

Kátyúbalesetekkel kapcsolatos döntéshozatal

213/2015.(XII.15.) A Szociális Bizottság beszámolójának elfogadása