MEGHÍVÓ

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. január 27. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra

1.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító rendelet tervezet ismertetése és megvitatása. 
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

2.) A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 1/2014.(I.28.) rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3.) 2015. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4.) Beszámoló a Magtár Művészeti alapítvánnyal folytatott egyeztetésekről 
Előadók: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző

5.) dr. Tóth Béla 9200 Mosonmagyaróvár Vízpart utca 35. szám alatti lakos településrendezési terv módosításával kapcsolatos kérelmének ismertetése. 
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

6.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodásról szóló 7/2013 (IV.3.) rendeletének módosítása
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

7.) Beszámoló a Pannonhalma város turisztikai koncepció előkészítéséről és a jövőbeni feladatokról
Előadó: Huszár Levente a Turisztikai-, Idegenforgalmi és Humán Területek Bizottság elnöke

Zárt ülés:

8.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2015. január 19.

Bagó Ferenc sk.
polgármester