M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember 02. (szerda) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

Napirend előtt:

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

 

NAPIREND:

1.) A Pannonhalma Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetését megállapító 5/2015.(II.26.) rendelet módosítása.
Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

 

2.) Tájékoztató az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetéről.

Előadó: Auerné Tolnai Klára pénzügyi csoportvezető

 

3.) Pannonhalma turizmusfejlesztési koncepciójának és operatív programjának ismertetése, megvitatása.

Előadó: dr. Egyed Krisztián, Kovács Szabolcs jegyző

 

4.) Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet létrehozása Pannonhalma térségében.

Előadó: dr. Egyed Krisztián, Kovács Szabolcs jegyző

 

5.) Kneipp – alapú fejlesztések lehetősége Pannonhalma térségében.
Előadó: dr. Egyed Krisztián, Kovács Szabolcs jegyző

 

6.) Tájékoztatás a mobil egészségvédő szűrővizsgálat lehetőségeiről.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

7.) Az építményadóról szóló 28/2012.(XI.28.) rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

8.) A telekadóról szóló 21/2010.(XII.15.) rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

9.) A magányszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2012.(XI.28.) rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

10.) Döntés a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

11.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.25.) rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

12.) Tájékoztatás a Váralja 74/1 hrsz.-ú ingatlan rendezésével kapcsolatban.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

13.) Körtvélyes Kornél 9090 Pannonhalma, Imre herceg útja 4. szám alatti lakos indítványa a Pannonhalma és Écs településeket összekötő 82122 számú közút közúti-vasúti átjárójának közlekedésbiztonsági fejlesztésével kapcsolatosan.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

14.) Esztergomi Barnabásné 9082 Nyúl, Veres Péter u. 38. szám alatti lakos kártalanítási eljárásával kapcsolatos kérelme.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

15.) Nagy Balázs 9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zsilinszky u. 15. szám alatti lakos bejelentése a Bajcsy-Zsilinszky u. 15. szám előtti útszakasz szegélyköveivel kapcsolatosan.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

16.) Váczi Attila r. alezredes, Győri Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezésével kapcsolatos döntéshozatal.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

Zárt ülés:

17.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2015. augusztus 24.

 

Bagó Ferenc sk.
polgármester