M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2015. szeptember 29. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

Napirend előtt:
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

NAPIREND:

1.) Takács György és Takács Balázs lakásbérleti jogviszony hosszabbítás iránti kérelmének ismertetése.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

2.) Döntés a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde feladatellátási megállapodásáról.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

3.) Döntés a Pannonhalmi Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde óvodai csoport létszámkeretének felemeléséről.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

4.) Balogh László 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 20. szám alatti lakos Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelmének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

5.) Esztergomi Barnabásné 9082 Nyúl, Veres Péter u. 38. szám alatti lakos kártalanítási ügyének ismertetése

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

6.) A Pannonhalmi Kazinczy Ferenc Művelődési Ház vezetője által benyújtott kérelem ismertetése

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

7.) A pannonhalmi Integrált Településfejlesztési Stratégia, Településfejlesztési Koncepció és Megalapozó vizsgálat Belügyminisztérium által elfogadott változatának ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

8.) A Településrendezési Terv Rp. I.129-7 tervszámon benyújtott módosításával kapcsolatos döntéshozatal, az Állami Főépítész véleményének ismertetése. A helyi építési szabályzatról szóló 7/2005. (IV. 19.) rendelet módosítása.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

Zárt ülés:

9.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2015. szeptember 21.

 

Bagó Ferenc sk.
polgármester