M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2016. augusztus 30. (kedd) napi ülésére


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 


Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről 
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.) Pannonhalma Városfejlesztő Kft. (korábbi nevén: Pannonhalma Sportért és Kultúráért Nonprofit Kft.) kábeltelevíziós hálózatának értékesítésével kapcsolatos tájékoztatás.
Előadók: dr. Török Péter ügyvezető, Kovács Szabolcs jegyző

2.) Közétkeztetést biztosító óvodai konyha üzemeltetésére vonatkozó pályázati kiírás megvitatása.
Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

3.) A Településrendezési Terv RP.I.129-10 számú módosításával kapcsolatos tájékoztatás, döntéshozatal (Apátsági Major + Gyógynövénykert).
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

4.) Az önkormányzat 2016. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetése.
Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoportvezető

5.) A köztisztaság fenntartásáról és a hulladékkezelési közszolgáltatások igénybevételéről szóló 15/2004. (VI.30.) rendelet módosításáról szóló javaslatok ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

6.) Iby-Bors Kinga 9090 Pannonhalma, Tóthegy 84. szám alatti lakos fekvőrendőr elhelyezés iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

7.) Tájékoztatás a Radnóti Miklós Általános Iskola és AMI-ra vonatkozó Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött használati szerződésének megszüntetéséről.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

8.) A Lukács-völgye lakóterület lakó- és pihenő övezetté alakításának lehetősége.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

9.) Magyar Ferencné 9090 Pannonhalma, Bajcsy-Zsilinszky utca 23. szám alatti lakos szociális bérlakás iránti kérelmének ismertetése.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző


10.) Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító Okiratának és vagyonfelosztásának ismertetése.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző


Zárt ülés:
11.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2016.augusztus 22.

                                              Bagó Ferenc
                                            polgármester