M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2016. május 31. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

1.) A P4W Kft. beszámolója a volt fiúiskola helyén tervezett fejlesztésükről és pályázati elképzeléseikről.

Előadók: dr. Fábián Miklós, Szente Péter P4W Kft.

 

2.) Beszámoló a TOP turisztikai és barnamezős pályázatok benyújtásáról. A barnamezős területek rehabilitációja II. ütem fejlesztési elképzeléseinek ismertetése.

Előadók: Vas Gábor alpolgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

3.) Tájékoztató az adósságot keletkeztető ügyletek eljárási szabályairól. A városfejlesztéshez szükséges hitelfelvétel – turisztika, barnamezős fejlesztések – megvitatása.

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző, Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője

 

4.) A Pannonhalma, Petőfi u. 1 szám alatti önkormányzati társasházi lakásokra beérkezett vételi ajánlatok ismertetése.

Előadó: Bagó Ferenc polgármester

 

5.) A Játék-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása.

Előadó: dr.Szabó György aljegyző

 

6.) Pannonhalma Város Sportfejlesztési koncepciójának ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

7.) Tájékoztató az URBACT nemzetközi projektben történő részvétel lehetőségéről.

Előadó: Kovács Tamás városfejlesztési referens

 

Zárt ülés:
8.)Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2016. május 24.

 

Bagó Ferenc sk.
polgármester