M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2017. augusztus 29. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

Napirend előtt:

Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Bagó Ferenc polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

 

1.) A Pannonhalmi Szociális és Gyermekjóléti Központ beszámolójának ismertetése a 2016. évről.

Előadó: Lengyel Tamásné Intézményvezető

Előterjesztés

 

2.) A helyi népszavazásról szóló rendelettervezet ismertetése.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

 

3.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetését megállapító 2/2017.(III.08.) számú rendelet módosítása.

Előadók: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

4.) Az önkormányzat 2017. évi I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló ismertetése.

Előadók: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

5.) Tájékoztatás a Arany János utca 34. szám alatt található önkormányzati lakások helyzetéről.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

Előterjesztés

 

6.) Orsós Zsolt 9090 Pannonhalma, Arany János utca 25. szám alatti lakos a 9090 Pannonhalma, Arany János utca 27 fsz. 5. szám alatti ingatlan önkormányzat részére történő felajánlása.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

7.) Pannonhalma városában elektromos töltőberendezés létesítésének lehetősége.

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

8.) A Településrendezési Terv Rp. I. 129-12. munkaszámon készített módosítás elfogadása.

Előadók: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

9.) A név nélküli utak felülvizsgálata

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

10.) A TOP Turisztika és Barnamező I. projektek megvalósításához szükséges hitelfelvétellel kapcsolatos dokumentumok jóváhagyása:

a) Hitelszerződés jóváhagyása

b) Kitekintő határozat meghozatala

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

Előterjesztés

 

Zárt ülés:

11.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2017. augusztus 21.

 

Bagó Ferenc sk.

polgármester