M E G H Í V Ó

 

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének

2018. március 27. (kedd) napi ülésére

 

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem

Ideje: 18.00 óra

 

1.) A szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015.(II.25.) rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 9/2014. (III.26.) rendelet módosítása.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

3.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása.

Előadó: Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

 

4.) A.) dr. Kovács Kálmánnak a Gizella királyné és Imre herceg útjának önkormányzat részére történő átadásával kapcsolatos szerződés tervezet ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

B.) dr. Kovács Kálmán tulajdonában lévő pannonhalmi 948/68, illetve 948/24. hrsz.-ú építési telkek önkormányzat részére történő felajánlásával kapcsolatos szerződés tervezet ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

5.) A Szent Benedek Iskola Pannonhalmi Tagintézményének a tornacsarnok bővítéséhez szükséges Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelmének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

6.) Majer István 9090 Pannonhalma, Béke u. 22. szám alatti lakos Településrendezési Terv módosításával kapcsolatos kérelmének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

7.) Kovács Erika 9090 Pannonhalma, Dózsa György u. 24. szám alatti lakos tűzcsap kiépítés iránti kérelme a Cseidervölgy utcában.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

8.) Pusztai János 9090 Pannonhalma, Petőfi u. 53. szám alatti lakos kérelmének ismertetése a 2018. évi búcsú szervezésével kapcsolatosan.

Előadó: dr. Szabó György aljegyző

 

9.) A naperőmű park finanszírozására beérkezett banki ajánlatok ismertetése, döntés a projekt megvalósításával kapcsolatosan

Előadó: Vas Gábor alpolgármester, Auerné Tolnai Klára Pénzügyi Csoport vezetője, Kovács Szabolcs jegyző

10.) Pannonhalma Város Önkormányzat 2018. évi Közbeszerzési Tervének ismertetése.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

11.) Pannonhalma Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

12.) Közbeszerzési eljárás megindítása a „Pannonhalma úthálózatának felújítási és karbantartási munkái” tárgyban.

Előadó: Kovács Szabolcs jegyző

 

Zárt ülés:

13.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

 

Pannonhalma, 2018. március 19.

 

 

Bagó Ferenc sk.

polgármester