M E G H Í V Ó

Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. november 26. (kedd) napi ülésére

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 18.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

1.)  Az időskorúak támogatásáról szóló rendelet megalkotása.
Előadók: Vas Gábor polgármester, dr. Szabó György aljegyző

2.) A Pannonhalmi Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről, valamint a köztisztviselői illetményalap megállapításáról szóló 3/2019.(II.08.) számú önkormányzati rendelet módosítása.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

3.)  Marosvölgyi Csaba az önkormányzati tulajdonban lévő pannonhalmi 677 hrsz.-ú ingatlan iránti vételi kérelmével kapcsolatos ingatlanforgalmi értékbecslés ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

4.) A futókör kialakítására beérkezett árajánlatok ismertetése
Előadók: Vas Gábor polgármester, Csernikovics Milán Bizottsági tag

5.) A Váralja és a Városközpontban található közvilágítási lámpatestek E.ON üzemeltetéséről, illetve karbantartásáról szóló tájékoztató ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, dr. Szabó György aljegyző

6.)  Pannonhalma Város Önkormányzata, valamint a Roma Nemzetiségi Önkormányzat között megkötött együttműködési megállapodás felülvizsgálata.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

7.) Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett kérelmek ismertetése és a támogatási döntések meghozatala.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

8.)  Iby-Bors Kinga iskolakezdési támogatással kapcsolatos fellebbezésének ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

9.)  A Művelődési Ház új vagyonvédelmi rendszerének kialakítására beérkezett árajánlatok ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Huszár Levente Bizottsági tag

10.) A Pannonhalma Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének lemondása. Új cégvezetési struktúra kialakítása, új ügyvezetők delegálása
Előadó: Vas Gábor polgármester

11.) A közmeghallgatás időpontjának meghatározása.
Előadó: Vas Gábor polgármester

Zárt ülés:
12.) Szociális Bizottság beszámolója.
Előadó: Szilágyi Kemál elnök


Pannonhalma, 2019. november 18.

                                          Vas Gábor
                                      polgármester