M E G H Í V Ó
Pannonhalma Város Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. július 21. (kedd) napi ülésére


Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tárgyalóterem
Ideje: 16.00 óra 

Napirend előtt: 
Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző


1.) A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2015. (V.1.) számú rendelet módosítása.
Előadó: Kovács Szabolcs jegyző, dr. Szabó György aljegyző

2.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 4/2020. (V.29.) számú rendelet módosítása.
Előadó: dr. Szabó György aljegyző

3.) A Tóthegyi parkolási helyzet ismertetése és megoldási javaslatok megvitatása.
Előadó: Vas Gábor polgármester

4.) A bevásárlóközpont létesítésnek lehetősége a 82. számú főút melletti területen.
Előadó: Vas Gábor polgármester

5.) Az Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatására kiírt pályázati lehetőség ismertetése. 
Előadó: Vas Gábor polgármester 

6.) Pannonhalma Város Önkormányzatának 2020-2024-ig szóló gazdasági programjának elfogadása.
Előadó: Vas Gábor polgármester

7.) A közétkeztetés vonatkozásában az önkormányzathoz érkezett panaszok megvizsgálása, egyeztetés az IMI-COOP Kft. ügyvezetőjével.
Előadó: Vas Gábor polgármester, Maár József ügyvezető

8.) Beszámoló a Gizella királyné útja, Illak alja és Imre herceg útja lakóközösségben kialakításra kerülő szelektív hulladéksziget jelenlegi állásáról.
Előadó: Vas Gábor polgármester

9.) Ajánlatok bekérése Pannonhalma város területére vonatkozó kátyúzási munkálatokra.
Előadó: Vas Gábor polgármester

10.) A Gesztenyés horog projekt kivitelezésénél felmerült többletköltséggel kapcsolatos beadvány ismertetése.
Előadó: Vas Gábor polgármester

11.) A Pannonhalma Porta épületében lévő étterem üzemeletetésére vonatkozó pályázati felhívás tervezet ismertetése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző 

12.) Védőnői szolgálat napi működéséhez szükséges eszközök beszerzése.
Előadók: Vas Gábor polgármester, Kovács Szabolcs jegyző

13.) A Győr-Moson-Sopron Megyei Területrendezési Tervben szereplő Pannonhalmát-Győrsággal összekötő út levételére vonatkozó javaslat megvitatása.
Előadó: Vas Gábor polgármester 

Zárt ülés:
14.) Szociális Bizottság beszámolója.

Előadó: Szilágyi Kemál elnök

Pannonhalma, 2020. július 13.

  Vas Gábor sk.
  polgármester