Őszikék Nyugdíjas Klub

„Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk."

/Márai Sándor/

A Pannonhalmi Őszikék Nyugdíjas Klub minden hónap utolsó péntekén, 17 órai kezdettel tart klubösszejövetelt, melyen igyekszünk minél színesebb, változatosabb programokat biztosítani tagjainknak. A közel 30 éve alakult klub a megyében az egyik legkorábban létrehozott klub, mely csatlakozott a Megyei Pannon Nyugdíjas Szövetséghez.

Fontosnak tartjuk, hogy közösségünk jól érezze magát rendezvényeinken és új ismeretekkel, élményekkel gazdagodjanak.

Programjaink közül az alábbiakat emelném ki:

- A megyei nyugdíjas egyesületekkel közös programok, kiállítások, koncertek szervezése, a lebonyolítás segítése
- Aktív részvétel a helyi civil szervezetek által kínált színes programokon
- Versmondó házi verseny lebonyolítása ill. megyei versenyeken való részvétel
- Egészséges életmóddal összefüggő előadások, bemutatók; Filmvetítések
- Idősek tornája - hetente keddenként
- Az érdeklődésnek megfelelő műveltségi területekről neves előadók felkérése előadások tartására
- Vetélkedők
- Farsangi összejövetel
- Idősek Napja; Karácsonyi ünnepség
- NagyiNET tanfolyamok tartása
- Megemlékezünk a nemzeti ünnepeinkről, családi évfordulókról
- Közös kirándulásokat ill. gyógyfürdős programok
- Testvérvárosunk - Pécsvárad nyugdíjas klubjával való kapcsolatfelvétel

Megemlékezünk a nemzeti ünnepekről, családi évfordulókról, sok közös programot szervezünk. A klub művészeti csoportjai szép sikereket érnek el a térségi, megyei szintű találkozókon.

Öröm olyan rendezvényeken részt venni, ahol érezhető a közösség teremtő ereje. Láthatjuk, hogy a szeretet, törődés, milyen példaértékűen összefogta az elmúlt negyedszázad alatt ezt a kis közösséget. Az időseket meg kell becsülnie minden közösségnek. Az élet velük együtt teljes. És milyen magasságba emel fel bennünket a szeretetük! Ennek a bizonyossága vitathatatlan. Életükhöz a beszélgetések kínálnak kulcsot, az ünnepi alkalmak, a vallomások, s valójában minden lényegest elmond róluk az arcuk, a szemük, a kezük, a szívük.

Az egészséges társadalomban az emberek között szeretet él, és felelősséget éreznek egymás iránt. Ez csak úgy lehetséges, ha a közösség teljes, a gyermekeknek, a szüleiknek és az időseknek, nagy- és dédszüleiknek is megvan a helye és szerepe. Az idősebbek tapasztalataikkal, életükkel összekötik a nemzedékeket, a történelmi korokat. Az idősek nélkül nincs "egészséges" település. Az ő tapasztalataik és energiájuk nemcsak a családok számára jelentenek segítséget az unokák nevelésében, a családok összetartásában, de a települések közösségi életében is meghatározó szerepet játszanak.

Európa vénül, egyre többen vannak az őszülő nemzedék tagjai, mi is leszünk öregek, de kötelességünk az idősek szeretetét átadni az utódoknak, kötelességünk gondoskodni azokról, akik segítségre szorulnak, akik méltósággal szeretnének élni, akiknek a munkáját minden fórumon köszönni kell.

Vezetőségi tagjaink a klub fennállásának közel 30 éve alatt nagy figyelemmel és odaadással végezték munkájukat a közösségért, idősebb klubtársaikért. Szeretném megköszönni mindazon vezetők /Dr. Bertalan Zoltánné Jucika, Fenyő Gyuláné Böbe/ valamint a fenntartó önkormányzat ill. támogató szervezetek, személyek segítségét, akik az elmúlt negyedévszázad alatt és jelenleg is támogatják közösségünk működését, klubéletét.

Rozsnoki Zsuzsanna
klubvezető